STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 136/2020/NĐ-CP 2021 Phụ lục Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
1 136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
2 Phụ lục đính kèm 10/12/2019 Các phụ lục tại dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi Nghị định số 79/2014/NĐ-CP
3 82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
4 156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp
5 71/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
6 23/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
7 83/2017/NĐ-CP 18/7/2017 Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy, chữa cháy
8 96/2016/NĐ-CP 01/7/2016 Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
9 79/2014/NĐ-CP 31/7/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
10 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chống tệ nạn xã hôi, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình
11 78/2011/NĐ-CP 01/9/2011 Nghị định quy định việc phối hợp giữa BCA với BQP trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng
12 104/2009/NĐ-CP 23/03/2010 Phụ lục Nghị định 104/2009/NĐ-CP
13 104/2009/NĐ-CP 09/11/2009 Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.