STT Ký hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
1 Dự thảo TCVN 2020 Dự thảo TCVN về hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật (soát xét lần 2, sửa đổi và bổ sung TCVN5738:2001)
2 Dự thảo TCVN 2020 Dự thảo TCVN về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng nước – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung TCVN 7336:2003)
Dự thảo TCVN 2020 Dự thảo TCVN về lăng phun bọt chữa cháy cầm tay – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra
1 Dự thảo TCVN 08/4/2020 Dự thảo TCVN về hệ thống chữa cháy bằng aerosol – yêu cầu thiết kế và lắp đặt
2 TCVN 08/04/2020 Dự thảo TCVN về hệ thống chữa cháy bằng khí FK 5-1-2
3 TCVN 09/4/2020 Dự thảo TCVN Lăng chữa cháy cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
4 TCVN 12366-3:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – quần áo chữa cháy
5 TCVN 12366-5:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – mũ bảo vệ
6 TCVN 4513:1988 1988 Tiêu chuẩn thiết kế – cấp nước bên trong
7 TCVN 10544:2014 2014 Tiêu chuẩn ô ngăn hình mạng trong xây dựng hạ tầng công trình
8 TCVN 12367:2018 2018 Tiêu chuẩn phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – ủng chữa cháy
9 TCVN 2622:1995 1995 Tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế
10 TCVN 3890:2009 2009 Tiêu chuẩn phương tiện PCCC cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
11 TCVN 3907:2011 2011 Tiêu chuẩn trường mầm non – yêu cầu thiết kế
12 TCVN 4090:1995 1995 Tiêu chuẩn xây dựng kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu
13 TCVN 4205:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế công trình thể thao, sân thể thao
14 TCVN 4470:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa
15 TCVN 4514:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp – tổng mặt bằng
16 TCVN 4529:2012 2012 Tiêu chuẩn thiết kế xí công trình thể thao, nhà thể thao
17 TCVN 4601:2012 2012 Tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế công sở cơ quan hành chính nhà nước
18 TCVN 4604:1988 1988 Tiêu chuẩn thiết kế xí nghiệp công nghiệp – nhà sản xuất
19 TCVN 4878:2009 2009 Tiêu chuẩn PCCC – phân loại cháy
20 TCVN 5040:1990 1990 Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật thiết bị PCCC – Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy

1 TCVN 5053:1990 1990 Tiêu chuẩn quy định màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn
2 TCVN 5279:1990 1990 Tiêu chuẩn quy định những yêu cầu chung đảm bảo an toàn cháy nổ – Bụi cháy
3 TCVN 5303:1990 1990 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa an toàn cháy
4 TCVN 5307:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
5 TCVN 5334:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
6 TCVN 5441:2004 2004 Tiêu chuẩn quy định việc phân loại vật liệu chịu lửa
7 TCVN 5739:1993 1993 Tiêu chuẩn áp dụng đối với đầu nối thiết bị chữa cháy
8 TCVN 5740:2009 2009 Tiêu chuẩn áp dụng đối với vòi đẩy chữa cháy bằng sợi tổng hợp tráng cao su
9 Tiêu chuẩn 6100:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định về đặc điểm kỹ thuật của những chất cháy thông dụng – Cacbon dioxit
10 TCVN 6101:1990 1990 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế và lắp đặt những hệ thống chữa cháy Cacbon dioxit cố định sử dụng trong nhà
11 TCVN 6102:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định đặc điểm kỹ thuật của những chất chữa cháy thông dụng
12 TCVN 6103:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về lĩnh vực khống chế khói
13 TCVN 6161:1996 1996 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế PCCC đối với chợ và trung tâm thương mại
14 TCVN 6238:2008 2008 Tiêu chuẩn quy định các loại vật liệu dễ cháy bị cấm dùng trong tất cả các loại đồ chơi trẻ em
15 TCVN 6304:1997 1997 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khi đối hóa lỏng
16 TCVN 6305-1:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khi đối hóa lỏng
17 TCVN 6305-2:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
18 TCVN 6305-3:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van ống khô
19 TCVN 6305-5:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van tràn
20 TCVN 6305-6:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van một chiều
1 TCVN 6305-7:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm
2 TCVN 6305-8:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước
3 TCVN 6305-9:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với đầu phun sương
4 TCVN 6305-10:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà
5 TCVN 6305-11:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với giá treo ống
6 TCVN 6305-12:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định tính năng, yêu cầu, phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép
7 TCVN 6379:1998 1998 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật với trụ nước chữa cháy
8 TCVN 6396-72:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu an toàn thang máy chữa cháy
9 TCVN 6484:1999 1999 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu an toàn thiết kế, chế tạo và sử dụng xe bồn vận chuyển khí đốt hóa lỏng
10 TCVN 6608:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín sản phẩm dầu mỏ
11 TCVN 7026:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đảm bảo an toàn của bình chữa cháy xách tay
12 TCVN 7027:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đảm bảo an toàn của bình chữa cháy có bánh xe
13 TCVN 7161-9:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy HFC 227ea dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí
14 TCVN 7161-13:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cho khí chữa cháy IG-100 trong các hệ thống chữa cháy bằng khí
15 Tiêu chuẩn 7278-3:2003 2003 Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng hòa tan được với nước
16 Tiêu chuẩn 7435-1:2004 2004 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đối với việc lựa chọn và bố trí bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy
17 TCVN 7441:2004 2004 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về thiết kế, lắp đặt và vận hành đối với hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ
18 Tiêu chuẩn 7447-1:2010 2010 Tiêu chuẩn đưa ra quy tắc thiết kế, lắp đặt và kiểm tra hệ thống lắp đặt điện
19 Tiêu chuẩn 7447-6:2011 2011 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về kiểm tra ban đầu và kiểm tra định kỳ hệ thống lắp đặt điện
20 Tiêu chuẩn 7568-1:2006 2006 Tiêu chuẩn hướng dẫn và định nghĩa hệ thống báo cháy
1 TCVN 7568-2:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí tính năng đối với trung tâm báo cháy
2 Tiêu chuẩn 7568-3:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và chuẩn tính năng cho các thiết bị báo cháy bằng âm thanh
3 TCVN 7568-4:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng của thiết bị cấp nguồn trong hệ thống báo cháy
4 Tiêu chuẩn 7568-5:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng đối với các đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm trong các hệ thống báo cháy
5 Tiêu chuẩn 7568-6:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tính năng đối với các đầu báo khí Cacbon monoxit dùng pin điện báo trong các hệ thống báo cháy
6 Tiêu chuẩn 7568-7:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng hoặc ion hóa trong các hệ thống báo cháy
7 TCVN 7568-8:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu điểm sử dụng cảm biến Cacbon môn xít kết hợp với cảm biến nhiệt trong các hệ thống báo cháy
8 TCVN 7568-9:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng các đám cháy thử sử dụng cho các đầu báo cháy trong các hệ thống báo cháy
9 TCVN 7568-10:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử sử dụng cho các đầu báo cháy lửa kiểu điểm trong các hệ thống báo cháy
10 TCVN 7568-11:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các hộp nút ấn báo cháy trong các hệ thống báo cháy
11 Tiêu chuẩn 7568-12:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho các đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng tia chiếu quang học trong các hệ thống báo cháy
12 Tiêu chuẩn 7568-13:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu về tính tương thích của các bộ phận trong các hệ thống báo cháy
13 TCVN 7568-14:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung quanh tòa nhà
14 Tiêu chuẩn 7568-15:2015 2015 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu, phương pháp thử và tiêu chí chất lượng cho đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt
15 Tiêu chuẩn 7616:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và yêu cầu tối thiểu về găng tay bảo vệ cho nhân viên chữa cháy
16 Tiêu chuẩn 7618:2007 2007 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử và yêu cầu tối thiểu cho quần áo bảo vệ có bề mặt ngoài phản xạ
17 TCVN 7722-2-22:2013 2013 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu đối với đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp
18 TCVN 7884:2008 2008 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu cơ bản cho thiết bị đẩy nước chữa cháy tự vận hành bằng khí nén
19 TCVN 8060:2009 2009 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu và phương pháp thử đối với vòi chữa cháy hút bằng cao su và chất dẻo
20 TCVN 8522:2010 2010 Tiêu chuẩn áp dụng cho hai loại đệm không khí cứu người 20m và 45m
1 TCVN 8523:2010 2010 Tiêu chuẩn áp dụng cho ống tụt cứu người 30m
2 TCVN 8531:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cấp 1 đối với bơm ly tâm
3 TCVN 8607:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cho chai chữa khí bằng vật liệu composite
4 TCVN 8793:2011 2011 Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các trường tiểu học
5 TCVN 8610:2010 2010 Tiêu chuẩn quy định các tính chất chung của khí thiên nhiên hóa lỏng
6 Tiêu chuẩn 8794:2011 2011 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các trường trung học
7 TCVN 9206:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng
8 TCVN 9310-3:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về phát hiện cháy và báo cháy
9 TCVN 9310-4:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ và định nghĩa về thiết bị chữa cháy
10 TCVN 9310-8:2012 2012 Tiêu chuẩn đưa ra các thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
11 TCVN 9311-1:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định phương pháp thử nghiệm chịu lửa các bộ phận công trình
12 TCVN 9311-3:2012 2012 Tiêu chuẩn chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm chịu lửa các bộ phân công trình xây dựng
13 TCVN 9311-4:2012 2012 Tiêu chuẩn chỉ rõ các trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa các bộ phân ngăn cách chịu tải khi tiếp xúc với lửa trên một mặt
14 TCVN 9311-5:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải khi tiếp xúc với nhiệt từ phía dưới
15 TCVN 9311-7:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của cột khi tiến hành thử nghiệm với chính cột đó
16 TCVN 9311-8:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định trình tự phải tuân theo để xác định tính chịu lửa của các bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải khi tiếp xúc với lửa trên mặt
17 TCVN 9358:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu chung về lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp
18 TCVN 9365:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hóa – thể thảo
19 TCVN 9369:2012 2012 Tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế các loại nhà hát
20 TCVN 9372:2012 2012 Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu để xếp hạng tàu thủy lưu trú du lịch
1 TCVN 12314.1-2018 2018 Tiêu chuẩn bình chữa cháy tự động kích hoạt
2 TCVN 12110:2018 2018 Tiêu chuẩn bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong
3 QCVN 06:2020/BXD 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
4 QCVN 02:2020/BXD 2020 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy
5 QCVN 13:2018/BXD 2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô-tô
6 QCVN 01:2008/BCT 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
7 QCVN 01:2008/BLDTBXH 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
8 QCVN 01:2011/BCA 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công an quản lý
9 QCVN 01:2012/BCT 2012 Quy chuẩn về về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp
10 QCVN 01:2013/BCT 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
11 QCVN 01:2013/BVHTTDL 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rạp chiếu phim
12 QCVN 01:2014/BCT 2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động
13 QCVN 01:2015/BCT 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy nổ mìn điện
14 QCVN 02:2008/BCT 2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN
15 QCVN 02:2011/BCA 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Công an quản lý
16 QCVN 02:2011/BCT 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng
17 QCVN 02:2013/BCT 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây dẫn tín hiệu nổ dùng cho kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí mêtan
18 QCVN 02:2015/BCT 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ điện
19 QCVN 02:2017/BCT 2017 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
20 QCVN 03:2011/BCA 2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng do Bộ Công an quản lý
21 QCVN 03:2012/BCT 2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ anfo
22 Dự thảo TCVN 03/3/2020 Dự thảo TCVN “Chữa cháy – Bình chữa cháy mini – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.